fbpx
Select Page

Panduan Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik Gred M41 Di Malaysia 2019

Pada TAHUN 2019 ini akan diadakan satu Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik Gred M41. Calon sudah mula membuat carian nota rujukan atau panduan peperiksaan serta contoh soalan dan rujukan exam PTD gred M41 ini di google selepas SPA mula mengumumkan tarikh peperiksaan online di Fanpage mereka dan juga ia bagus untuk calon buat persediaan lebih awal mencari maklumat.

 

MAKLUMAN TERKINI : JADUAL PEPERIKSAAN ONLINE
============================================
PEPERIKSAAN ONLINE MEMASUKI PERKHIDMATAN PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK GRED M41

Tarikh Peperiksaan : 16 Mei 2019 (Khamis)
Masa : 10:00 pagi hingga 12:25 tengah hari

Sila layari laman web :
———————–
http://e-semakan.spa.gov.my/ptd/

PERHATIAN :
———–

*Semua calon akan menduduki peperiksaan pada sesi dan masa yang sama, bermula pada jam 10:00 pagi hingga 12:25 tengahari.

PEPERIKSAAN ONLINE PEGAWAI TADBIR DIPLOMATIK (PTD) GRED M41 SESI kemasukkan 2019

Admin ingin menceritakan format Exam online PTD pada 16 Mei 2019 tidak melibatkan seksyen Psikometrik seperti mana tahun-tahun lalu. Tapi kali ini lebih kepada penekanan Bahasa Inggeris pada seksyen C dan kami berpendapat pada kali ini calon perlu lebih tekun untuk membuat latihan pada semua seksyen A, B dan C. Untuk seksyen A yang melibatkan pengetahuan Am, calon sekurang-kurangkan perlu mempunyai maklumat tentang isu-isu semasa di dalam negara dan di luar negara. Untuk mengetahui isu-isu yang terbaru, kami mencadangkan juga agar calon mencari maklumat di dalam akhbar-akhbar tempatan yang berusia 6 bulan yang lepas.

Di dalam contoh ini kami bekalkan juga sedikit maklumat tentang soalan seksyen C sekadar untuk pengetahuan calon sahaja.

1. Ujian kali ini mengandungi 3 seksyen iaitu A, B dan C seperti di bawah ini:

i) Seksyen A – Pengetahuan Am
ii) Seksyen B – Daya Menyelesaikan Masalah
iii) Seksyen C – Kefahaman Bahasa Inggeris

SEKSYEN A – PENGETAHUAN AM

Masa : 40 Minit
Bilangan Soalan Dijangkakan: 50

Tujuan seksyen ini adalah untuk menguji daya kesedaran calon terhadap perkara yang berlaku di Malaysia dan dunia sekelilingnya. Calon dikehendaki mengetahui secara umum berkaitan dengan pengurusan sumber manusia/ infrastruktur, pentadbiran dan pembangunan wilayah/ tanah/ daerah/ tempatan, pengurusan sumber ekonomi/ kewangan, hubungan antarabangsa dan hal ehwal luar negeri, pengurusan teknologi maklumat dan komunikasi, keselamatan dan pertahanan negara serta lain-lain perkembangan.

Contoh Soalan:

1. Keahlian seorang anggota Dewan Rakyat dianggap sebagai terhenti
apabila

A. Tidak hadir dalam persidangan Dewan Rakyat selama
enam bulan secara berterusan tanpa keizinan YDP
Dewan Rakyat
B. Diarah oleh YDP Dewan Rakyat supaya keluar daripada
dewan semasa persidangan
C. Gagal mematuhi arahan YDP Dewan Rakyat dalam
aturan mesyuarat
D. Mengeluarkan perkataan yang boleh menjejaskan
perpaduan kaum

Jawapan dan Penerangan Seksyen A:

A. Tidak hadir dalam persidangan Dewan Rakyat selama enam
bulan secara berterusan tanpa keizinan Yang Dipertua Dewan Rakyat.

Penerangan : Tindakan tidah hadir secara berturutan tanpa keizinan
YDP Dewan Rakyat menyebabkan ahli tersebut hilang kelayakan sebagai
seorang ahli Dewan Rakyat.

2. Terdapat perisian yang dibangunkan untuk membolehkan komputer
beroperasi dan dengan itu membolehkan pengguna mencapai dan
menggunakan aplikasinya dalam urusan perniagaan masing-masing.
Pernyataan tersebut lebih menjurus kepada

A. Sistem Operasi
B. Perisian Aplikasi
C. Sistem Perisian
D. Perisian Utama

Jawapan dan Penerangan Seksyen A:

A. Sistem Operasi
Penerangan : Sistem operasi menghubung dan menguruskan perkakasan
lain di dalam komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak boleh
menjalankan program aplikasi komputer kecuali program untuk boot
sahaja. Contoh sistem operasi adalah seperti Linux, Microsoft Windows,
Mac OS X, iOS dan Android.

3. Perbendaharaan merupakan sebuah agensi pusat terletak di bawah

A. Kementerian Dalam Negeri
B. Lembaga Hasil Dalam Negeri
C. Kementerian Kewangan
D. Jabatan Perdana Menteri

C. Kementerian Kewangan
Penerangan : Perbendaharaan adalah agensi pusat yang terletak di bawah
Kementerian Kewangan.

4. Pilih pernyataan yang menerangkan tentang Jata Negara Malaysia

I. Cogan yang ditulis dibawah jata ialah “Bersatu Bertambah Mutu”
II. Lima bilah keris melambangkan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu
III. Terdapat gambar Bunga Raya yang merupakan Bunga Kebangsaan
Malaysia
IV. Gambar bintang dengan 14 bucu melambangkan 13 buah negeri dan
sebuah Wilayah Persekutuan

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Jawapan dan Penerangan Seksyen A:

D. II, III dan IV
Penerangan : Cogan pada jata adalah “Bersekutu Bertambah Mutu” bukan
“Bersatu Bertambah Mutu”.

5. Tujuan penubuhan Badan Berkanun oleh kerajaan adalah untuk
A. Membolehkan kerajaan terlibat dalam bidang yang tidak
mampu diceburi oleh pihak swasta
B. Merealisasikan konsep Dasar Pensyarikatan dan Dasar
Penswastaan Negara
C. Menjalinkan hubungan kerjasama yang lebih erat dengan
pihak swasta
D. Mengawasi aktiviti syarikat swasta

Jawapan dan Penerangan Seksyen A:

A. Membolehkan kerajaan terlibat dalam bidang yang
tidak mampu diceburi oleh pihak swasta.
Penerangan : Badan berkanun ditubuhkan bertujuan untuk
mengambilalih tugas dan tanggungjawab fungsi jabatan-jabatan
tertentu yang telah lama ditubuhkan. Penubuhan ini mempunyai
matlamat

6. Pilih bidang-bidang perniagaan yang dikendalikan oleh Majlis Amanah Rakyat (MARA)

I. Pentadbiran
II. Keusahawanan
III. Pendidikan
IV. Pelaburan

A. I dan II
B. I, II dan III
C. II, III dan IV
D. I, II, III dan IV

7. Kenyataan yang paling mudah untuk menerangkan tentang Kerajaan Persekutuan ialah

A. Kuasa Kerajaan Pusat meliputi sebahagian negara dan untuk kepentingan seluruh negara.
B. Satu bentuk pembahagian kuasa di antara 2 peringkat kerajaan iaitu Kerajaan Pusat dan Kerajaan Negeri.
C. Kerajaan Pusat tidak bertanggungjawab kepada hal ehwal pertahanan, luar negara dan kewangan.
D. Kerajaan Negeri terbatas pada peringkat daerah sahaja dan untuk kepentingan tempatan sahaja.

8. Berikut ialah Bidang-Bidang Keberhasilan Utama Negara yang diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia, kecuali

A. menangani kos sara hidup.
B. mengurangkan perbelanjaan mengurus kerajaan.
C. memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman.
D. meningkat taraf hidup rakyat yang berpendapatan rendah.

Jawapan: B

9. Program Kebajikan Rakyat 1Malaysia (KAR1SMA) merupakan bantuan kepada kumpulan sasar yang terdiri daripada

I. kanak-kanak.
II. balu askar dan polis.
III. orang kelainan upaya.
IV. mangsa bencana alam.

A. I, II dan III
B. I, II dan IV
C. I, III dan IV
D. II, III dan IV

Jawapan: A

10. Yang manakah antara berikut BUKAN keperluan komputer untuk
berada dalam rangkaian?

A. Sistem Pengoperasian (Operating System)
B. Kad Antara Muka Rangkaian (Network Interface Card)
C. Perisian Aplikasi (Application Software)
D. Perkakasan Komputer (Computing Hardware)

Jawapan dan Penerangan Seksyen A:

C. Perisian Aplikasi (Application Software)
Penerangan : Untuk berada dalam rangkaian sebuah komputer
memerlukan Perkakasan Komputer iaitu terdiri daripada gabungan
hardware, Sistem Peroperasian iaitu sistem yang mengawal Perkakasan
komputer tadi. Ia adalah asas untuk menghidupkan sebuah komputer.
Manakala, keperluan lain adalah Network Interface Card iaitu tempat
dimana connection kabel kepada rangkaian untuk berada dalam talian.

 

SEKSYEN B – DAYA MENYELESAIKAN MASALAH

Masa : 45 Minit
Bilangan Soalan Dijangkakan: 40 Soalan dan terdapat 2 pecahan;

HURAIAN SEKSYEN B – Pecahan 1 : Penyelesaian Masalah

Dalam bahagian ini, soalan yang diberikan merupakan satu teks yang
mengelirukan. Anda mungkin perlu tulis isi penting dalam teks yang diberikan
supaya tak cepat keliru. Baca dengan teliti dan cuba dengan pantas ‘grab’ apa
yang disampaikan.

Persediaan untuk bahagian ini ialah anda boleh cari set-set soalan yang
khusus tentang penyelesaian masalah. Tapi secara umumnya ianya
bukanlah susah, anda perlu sedikit masa dan proses ‘reasoning’ yang waras
untuk menjawab soalan ini. Ianya menguji daya logik anda dan kemahiran
menyelesaikan masalah.

contoh soalan

“Mengikut undang-undang perbuatan mencuri adalah
mengambil harta orang lain dengan tujuan melarikan harta
itu daripada yang mempunyainya”

1. Pada suatu hari, Y telah pergi ke kedai dan mengambil sebungkus
coklat dengan tidak membayar dan telah memakan coklat tersebut.
Sehari kemudian Y berperasaan kesal dan telah balik ke kedai
tersebut dan membuat pengakuan bahawa dia telah mengambil
coklat itu. Dia juga meminta maaf dan sanggup membayar balik harga coklat itu. Tuan punya kedai itu tidak mahu menerima bayaran tetapi
sebaliknya telah membuat laporan kepada Polis. Dalam keadaan ini
mengikut petikan undang-undang seperti di atas, Y adalah:

A. Tidak bersalah kerana dia sanggup membayar coklat tersebut.
B. Bersalah kerana tuan punya kedai tidak memaafkannya.
C. Bersalah kerana mengambil coklat itu tanpa bayaran
D. Tidak bersalah kerana dia telah membuat pengakuan dia
mengambil coklat itu dengan sengaja.
E. Tidak bersalah kerana dia telah meminta maaf.

Jawapan: C
Rasional: Persoalan pokok di sini ialah sama ada perbuatan Y itu
dianggap sebagai mencuri atau tidak disisi Undang-undang. Nyata
sekali Y telah mengambil coklat itu dan memakannya dan dengan itu,
”melarikan harta itu daripada yang mempunyainya”. Dengan itu Y adalah
bersalah. Oleh yang demikian jawapan yang boleh diterima ialah di antara
B dan C. Y bersalah bukan kerana tidak dimaafkan oleh tuan punya kedai
tetapi Y bersalah kerana telah mengambil coklat itu tanpa bayaran. Soal
sama ada tuan kedai memaafkannya atau tidak, tidak timbul. Oleh yang
demikian jawapan yang paling tepat ialah C.

Anda sudah nampak bagaimana soalan pecahan sebegini ditanya? Sedikit
mengelirukan tetapi jika anda teliti dan tulis isi penting terlebih dahulu,
kekeliruan dapat dikurangkan 🙂

 

HURAIAN SEKSYEN B – Pecahan 2 : Menginterpretasi Data

Interpretasi data atau menafsirkan data yang diberikan merupakan aktiviti
di mana anda diberikan data seperti jadual, graf, plot dan pernyataan yang
kemudiannya disusuli dengan soalan yang menghendaki anda menganalisis
data yang diberikan untuk mendapat jawapannya. Apa yang membezakannya
dengan pecahan ‘Penyelesaian Masalah’ ialah dalam pecahan tersebut anda
menggunakan logik dan kecekapan menyerap informasi manakala dalam
bahagian ini ianya adalah fakta semata-mata yang mana tiada unsur logik yang
perlu dinilai.

Kebiasaannya, ianya mencakupi pengiraan, congakan dan unjuran melalui data
yang diberikan. Contohnya, anda diberikan satu situasi pembayaran cukai tahun
ini berserta peratusan yang perlu dibayar dan anda disuruh mengira berapa jumlah yang harus dibayar untuk tahun seterusnya pula.

Untuk memudahkan pemahaman anda, di sini disertakan antara contoh
soalan dalam bahagian ini yang menguji aspek bagaimana anda
‘Menginterpretasi Data’

Sila gunakan jadual berikut untuk menjawab soalan-soalan berikutnya :-

1. Jumlah cukai yang dibayar bagi pendapatan bercukai yang berjumlah
RM 8,500 ialah

A. RM 815
B. RM 825
C. RM 820
D. RM 1,050
Jawapan : B

2. Pendapatan bercukai anda tahun ini ialah RM 20,000 dan pada tahun
hadapan anda akan mendapat pendapatan bercukai sebanyak RM 23,000.
Berapakah jumlah cukai tambahan yang harus anda bayar bagi tahun
hadapan?

A. RM 200
B. RM 300
C. RM 900
D. RM 1,500
E. RM 2,400
Jawapan : C

3. Jika anda membayar cukai RM 240 bagi tahun 1996 berapakah
pendapatan bercukai anda bagi tahun tersebut?

A. RM 3,000
B. RM 5,000
C. RM 3,500
D. RM 4,500
E. RM 4,750
Jawapan : C

*Contoh soalan di atas ialah soalan yang diedarkan oleh pihak SPA dan
bertujuan memberikan gambaran awal bagaimana sebenarnya ianya disoal.
Jadi bagaimana dengan anda sekarang? Sudah bersedia?

 

HURAIAN SEKSYEN B – Pecahan 3 : Soalan Matematik

Seksyen ini mengukur daya menyelesaikan masalah calon dengan menggunakan item-item yang berkonsepkan perkara-perkara berikut:

1. Di dalam sebuah kelas ada 40 orang penuntut. 90% daripada mereka
mengambil peperiksaan; 3/4 daripada yang mengambil peperiksaan itu
telah lulus. Berapakah jumlah penuntut yang lulus?

A. 27
B. 30
C. 33
D. 36
Jawapan: A

Pengiraan: 90% daripada 40 orang mengambil peperiksaan bersamaan
dengan 36 orang. Hanya 3/4 sahaja yang lulus daripada 36 orang tersebut.
Ini adalah bersamaan dengan 27 orang sahaja yang lulus. Jadi, jawapan
yang tepat adalah A.

2) Kemahiran Menggunakan Logik

Dalam seksyen ini, calon dikehendaki menggunakan kemahiran berfikir serta kemahiran mengaplikasi maklumat yang diberikan untuk memilih jawapan yang tepat dalam menyelesaikan masalah yang dikemukakan.

Contoh Soalan:

SEKSYEN C – KEFAHAMAN BAHASA INGGERIS

Dalam seksyen ini calon akan diuji mengenai tahap kefahaman dalam Bahasa Inggeris. Soalan akan
merangkumi dua (2) petikan pendek beserta 10 soalan kefahaman dan 20 soalan tatabahasa.
Masa : 30 minit
Soalan : 30 (aneka pilihan)

Di bawah ini saya sertakan satu contoh artikel bahasa inggeris dan Contoh Soalan Bahasa Inggeris  PTD 2019 untuk tatapan calon buat persediaan untuk exam 16 Mei 2019 ni.

Title : Price Hike

Many people complain when the cost of basic goods increases due to the flow-on effects on living expenses. However, shop owners and resellers are ultimately in control of cost-pricing, leaving the consumer with limited, if any, say in the matter.

Whilst beneficial to companies and shop owners, there are claims stating that inflation is one of the main aggravating causes of political and socio-economic instability within the country. Due to increases in cost of living also not being reflected in wage raises, or lack thereof, crime rates would also increase as a result of poverty and basic goods being simply unaffordable.

The factors contributing to the price increase of basic goods include:

  • Rising costs of fuel sources (affecting overall production and transportation costs);
  • Greediness exhibited by companies responsible for cost-pricing. As an example,even with the reduced fuel prices imposed by the government, the prices of goods remain at an all-time high;
  • Consumers insisting on purchasing the same type (or brand) of goods despite the higher price.
  • The lack of emphasis to produce food and goods in-country.

The questions:

1) I have only a ________ Christmas cards left to write.

A. few
B. fewer
C. less
D. little

2) Jamal ___________ English, Mandarin and a bit of Arabic.

A. speaks
B. speak
C. speaking
D. is speaking

3) Where ___________ Sarah live?

A. are
B. is
C. do
D. does

4) How many people ___________ in your family?

A. are there
B. is there
C. there are
D. there

Begitulah sedikit sebanyak contoh-contoh soalan PTD Gred M41 yang akan anda hadapi pada exam online 16 Mei 2019 nanti. Contoh-contoh yang saya bawakan ini bukanlah soalan sebenar tapi ia ialah contoh berdasarkan pengalaman calon-calon yang pernah menghadiri sesi peperiksaan SPA sebelum ini.

Untuk mantapkan daya pengetahuan calon sebelum menghadiri sesi Exam Online PTD Gred M41 – 2019 ini, calon boleh download Preview Copy iaitu calon boleh mendapatkan Contoh Soalan Exam PTD M41 versi terkini ini yang akan diberikan melalui email nanti. Calon boleh download di sini:

Rujukan Exam PTDCareline WhatsApps 0134266151 (suhaili)

 

DOWNLOAD NOTA RUJUKAN & CONTOH SOALAN EXAM PTD M41 – 2019

Pakej Rujukan Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Dan Diplomatik (PTD) Gred M41

Calon juga boleh lihat testimoni di bawah ini. Mereka ini adalah calon exam PTD pada musim yang lepas yang telah lulus dengan bantuan Pakej Rujukan Lengkap yang telah disediakan oleh Tim Infokerjaya iaitu sekumpulan Pengkaji Soalan dan Jawapan Exam-Exam Utama SPA sebelum ini seperti PTD, KASTAM dan AKAUNTAN.  Pakej Rujukan PEPERIKSAAN ONLINE PTD – PEGAWAI TADBIR DAN DIPLOMATIK M41 anda boleh dapatkan dari klik link yang tertera di atas ini.

Soal Jawab Exam Online PTD Pegawai Tadbir Dan Diplomatik

Calon yang masih kurang faham mengenai perjalanan exam online ptd ini boleh membaca soal jawab calon yang masih bermain di minda di artikel seterusya di sini Soal Jawab Exam Online PTD Pegawai Tadbir Dan Diplomatik.

Mengapa Perlu Dapatkan Versi Penuh Rujukan Exam Pegawai Tadbir Dan Diplomatik 2019?

Anda Calon Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik Gred M41 Sesi 16 Mei 2019? Masih Tak Tahu Nak Prepare Apa Untuk Jawab Exam Nanti?

Usah risau. Kami tahu tips bagaimana untuk anda Buat Persediaan Exam PTD Gred M41 ini. Baca lagi di sini mengenai rujukan khas PTD 2019.

The post Panduan Peperiksaan Online Pegawai Tadbir Diplomatik Gred M41 Di Malaysia appeared first on Blog Info Kerjaya Dan Tips Lulus Peperiksaan Kerjaya Di Malaysia.